Links

Photos Sinai Wadi Tayiba

Plateau at Djebel Umm Rinna
Plateau at Djebel Umm Rinna, Sinai - Wadi Tayiba
Plateau at Djebel Umm Rinna
Plateau at Djebel Umm Rinna, Sinai - Wadi Tayiba
Tree at Wadi Tayiba
Tree at Wadi Tayiba, Sinai - Wadi Tayiba
Tree at Wadi Tayiba
Tree at Wadi Tayiba, Sinai - Wadi Tayiba
Grave of a sheik
Grave of a sheik, Sinai - Wadi Tayiba
The way through the wadi
The way through the wadi, Sinai - Wadi Tayiba
Tree at Wadi Tayiba
Tree at Wadi Tayiba, Sinai - Wadi Tayiba - black & white